"take a decade" — Słownik kolokacji angielskich

take a decade kolokacja
Popularniejsza odmiana: take decades
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj dekada
  1. take czasownik + decade rzeczownik
    Luźna kolokacja

    How can I tell you in minutes that which has taken a decade of my life?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo