"tablespoon milk" — Słownik kolokacji angielskich

tablespoon milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko łyżki stołowej
  1. tablespoon rzeczownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yield: 2 to 2 1/2 dozen cookies APRICOT DREAMS Time: 40 minutes 1 cup flour 1 teaspoon baking powder Salt 1/2 cup unsalted butter, softened 2 eggs 1 tablespoon milk 2 tablespoons melted butter 12 ounces apricot jam 1/2 cup chopped nuts (unsalted walnuts, pecans, cashews, pistachios) 1/4 cup sugar.

    Podobne kolokacje: