"system semi-prezydencki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "system semi-prezydencki" po polsku

"system semi-prezydencki" — Słownik kolokacji angielskich

  1. semi-presidential przymiotnik + system rzeczownik = system semi-prezydencki
    Luźna kolokacja

    The new constitution created a semi-presidential system and a Senate.

    Podobne kolokacje: