"sweet drink" — Słownik kolokacji angielskich

sweet drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słodki napój
  1. sweet przymiotnik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja
    Podobne kolokacje: