"supportive environment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddane środowisko
  1. supportive przymiotnik + environment rzeczownik
    Silna kolokacja

    "We feel it's a much more supportive environment," he said.

powered by  eTutor logo