"superb image" — Słownik kolokacji angielskich

superb image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znakomity obraz
  1. superb przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The scene was a superb image of Little England in California, a Stubbs painting reproduced in Technicolor.

    Podobne kolokacje: