ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"story mode" — Słownik kolokacji angielskich

story mode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tryb historii
  1. story rzeczownik + mode rzeczownik
    Silna kolokacja

    A common name for the story mode of a video game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo