"stereotypical image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stereotypowy obraz
  1. stereotypical przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I found myself fighting off stereotypical visual images of Starbucks's male employees.

    Podobne kolokacje: