"steamed milk" — Słownik kolokacji angielskich

steamed milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ugotowane na parze mleko
  1. steamed przymiotnik + milk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Macchiato can be prepared either with steamed hot milk or cold milk.

    Podobne kolokacje: