"steady-state response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź stanu równowagi
  1. steady-state przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Periodic Steady-State or PSS analysis directly computed the periodic steady-state response of a circuit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo