"statistics sheet" — Słownik kolokacji angielskich

statistics sheet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): statystyka kartka
  1. statistics rzeczownik + sheet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One or two players stared at crumpled statistics sheets, but the box scores didn't tell the story.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo