"statewide coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w całych Stanach koordynator
  1. statewide przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Field operations also include SBI Field Procedure and statewide coordinators for arson, polygraph, and crime scene search.

powered by  eTutor logo