"stage demonstration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stage demonstration" po angielsku

czasownik
  1. zorganizować demonstrację

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"stage demonstration" — Słownik kolokacji angielskich

stage demonstration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): demonstracja sceniczna
  1. stage rzeczownik + demonstration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fights broke out among members of groups that had come to stage demonstrations against extra-terrestrials.

powered by  eTutor logo