"spirited response" — Słownik kolokacji angielskich

spirited response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ożywiona odpowiedź
  1. spirited przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This brought a spirited response, which he endured stoically.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo