Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"solid mechanic" — Słownik kolokacji angielskich

solid mechanic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): solidny mechanik
  1. solid przymiotnik + mechanic rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The second category of applications comprises problems in solid mechanics.