"snappy response" — Słownik kolokacji angielskich

snappy response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa odpowiedź
  1. snappy przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    McHenry tried to come up with some snappy response, but none really suggested itself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo