"smog season" — Słownik kolokacji angielskich

smog season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku smogu
  1. smog rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the annual smog season begins May 1, and environmentalists are now warning this is no time to celebrate by relaxing tough standards, as some business groups want.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo