"skrót od "give me"" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrót od "give me"" po polsku

skrót od "give me"

czasownik
  1. gimme informal , także: gimmie   slang
    Gimme some tips on how to talk him into this idea. (Daj mi jakieś wskazówki, jak namówić go na ten pomysł.)

powered by  eTutor logo