"skeptical response" — Słownik kolokacji angielskich

skeptical response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceptyczna odpowiedź
  1. skeptical przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That product outline has evoked a skeptical response from competitors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo