"site design" — Słownik kolokacji angielskich

site design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce projekt
  1. site rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The new site design is going into beta this week and will reach groups of users in batches.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo