"singe away" — Słownik kolokacji angielskich

singe away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ślad przypalenia daleko
  1. singe czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Parts of his hair and eyebrows had been singed away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo