"simple image" — Słownik kolokacji angielskich

simple image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prosty obraz
  1. simple przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I especially want to see pictures that show me how simple an image can be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo