"silhouetted image" — Słownik kolokacji angielskich

silhouetted image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rysować się obraz
  1. silhouetted przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then she poked a finger at the image of her colleague, tickled the image and laughed as he writhed to escape the silhouetted image of her finger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo