"shed workers" — Słownik kolokacji angielskich

shed workers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzuceni robotnicy
  1. shed czasownik + worker rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was the fifth straight month in which more manufacturing industries shed workers than added them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo