"sewer authority" — Słownik kolokacji angielskich

sewer authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: Sewer Authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza kanału ściekowego
  1. sewer rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Without the sewer authority, he will have to take alternative steps.

    Podobne kolokacje: