"sequential stage" — Słownik kolokacji angielskich

sequential stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap następujący po kolei
  1. sequential przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The chemical process of decomposition is complex and involves the breakdown of soft tissue, as the body passes through the sequential stages of decomposition.

    Podobne kolokacje: