"sensor design" — Słownik kolokacji angielskich

sensor design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czujnik projekt
  1. sensor rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's a fact of digital sensor design that EVERY image requires, at a minimum, some sharpening, otherwise every single image will come out looking soft.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo