"sensitive woman" — Słownik kolokacji angielskich

sensitive woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrażliwa kobieta
  1. sensitive przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was not the sweet, sensitive woman he had come to love.

    Podobne kolokacje: