eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"senior guard" — Słownik kolokacji angielskich

senior guard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starszy strażnik
  1. senior przymiotnik + guard rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The senior guard stared through the transparent wall at a body which lay with its back to them.