"seep away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "seep away" po angielsku — Słownik polsko-angielski

seep away

phrasal verb
  1. wyciekać

"seep away" — Słownik kolokacji angielskich

seep away kolokacja
  1. seep czasownik + away przysłówek = wyciekać
    Zwykła kolokacja

    Then the drug took effect and the pain began to seep away.

    Podobne kolokacje: