ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"seed company" — Słownik kolokacji angielskich

seed company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nasiona spółka
  1. seed rzeczownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    Sam from the seed company left two days ago to get help and hasn't come back.