Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"season of the league" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: league season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku ligi
  1. league rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He played over 25 games in his first a league season and looked to stay their for the next campaign.

    Podobne kolokacje: