"season of Idol" — Słownik kolokacji angielskich

season of Idol kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku Idola
  1. idol rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She placed second on the 10th season of American Idol.

    Podobne kolokacje: