"season of Friends" — Słownik kolokacji angielskich

season of Friends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku Przyjaciół
  1. friend rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Along with other popular appearances, she is well remembered as Joey's pregnant sister Dina in season 8 of 'Friends'.

    Podobne kolokacje: