"scroll design" — Słownik kolokacji angielskich

scroll design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwój projekt
  1. scroll rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Turbo 2 uses a turbo charger with a twin scroll design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo