"scheduled to open" — Słownik kolokacji angielskich

scheduled to open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaplanowany otworzyć
  1. schedule czasownik + open czasownik
    Silna kolokacja

    The project is scheduled to open before the end of the year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo