BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"satisfy one's hunger" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaspokajać czyjś głód
  1. satisfy czasownik + hunger rzeczownik
    Silna kolokacja

    Food for one day does not satisfy hunger in the next days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo