PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"sanitation official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik warunków sanitarnych
  1. sanitation rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sanitation officials say they do not know when a decision will be made.