"sand away" — Słownik kolokacji angielskich

sand away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piasek daleko
  1. sand czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    While the new pilot closely follows Moffat's original script for the "Coupling" debut, the nasty edges of certain jokes have been sanded away and other gags cut out completely.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo