BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ruch towarowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruch towarowy" po polsku

"ruch towarowy" — Słownik kolokacji angielskich

freight traffic kolokacja
  1. freight rzeczownik + traffic rzeczownik = ruch towarowy
    Bardzo silna kolokacja

    The line was and is used by heavy freight traffic.

powered by  eTutor logo