Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"rotate several degrees" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obróć kilka stopni
  1. rotate czasownik + degree rzeczownik
    Silna kolokacja

    If there were just one set time for the entire world, this would be impossible because the Earth rotates 15 degrees every hour.

    Podobne kolokacje: