"roll of tape" — Słownik kolokacji angielskich

roll of tape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolka taśmy
  1. tape rzeczownik + roll rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He then took a roll of electrical tape off the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo