"rocket port" — Słownik kolokacji angielskich

rocket port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port rakietowy
  1. rocket rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They went on up to the subsurface level and took the cross-town slidewalk out to the rocket port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo