"robust response" — Słownik kolokacji angielskich

robust response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecydowana odpowiedź
  1. robust przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "A head of steam has built up in China that is preparing them for a fairly robust response to whatever happens."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo