"rob of one's money" — Słownik kolokacji angielskich

rob of one's money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okradać czyjś pieniądze
  1. rob czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He used these sources to oppress the Venezuelan people and made himself wealthy by robbing them of their money.

    Podobne kolokacje: