"road design" — Słownik kolokacji angielskich

road design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt drogowy
  1. road rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, the amended road design proposed a length of 75 km.

powered by  eTutor logo