"rites" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rites" po angielsku

rites
rituals *

rzeczownik
 1. obrzędowość [niepoliczalny]
  The rites of some tribes still remain a mystery. (Obrzędowość niektórych plemion nadal pozostaje tajemnicą.)
rzeczownik
 1. ceremonia, obrządek, obrzęd, ryt
  I was unable to conclude the rite in the allotted time. (Nie byłam w stanie dokończyć obrzędu w wyznaczonym czasie.)
  Has her fertility rite born any seed? (Czy jej obrząd płodności zrodził jakieś plony?)
 2. zwyczaj, rytuał
  You'll need it for the rite of exorcism. (Będziesz tego potrzebował do rytuału egzorcyzmów.)
  It is a rite of passage among my people. (U mojego ludu tak wygląda rytuał przejścia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo