"ridiculous thing" — Słownik kolokacji angielskich

ridiculous thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmieszna rzecz
  1. ridiculous przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the most ridiculous thing you had ever seen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo