BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rhythmic change" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rhythmic change" po angielsku

rhythmic change

rzeczownik
  1. zmiana rytmiczna

"rhythmic change" — Słownik kolokacji angielskich

rhythmic change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rytmiczna zmiana
  1. rhythmic przymiotnik + change rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Key-change means less than rhythmic and textural change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo