"responsible woman" — Słownik kolokacji angielskich

responsible woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzialna kobieta
  1. responsible przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was a dangerous woman, responsible for many deaths and at least one kidnaping.